Doelen

Mede dankzij u heeft 2HSV de afgelopen jaren waardevolle bijdragen kunnen leveren ten behoeve van de school.

  • 2017: Digitaal onderwijs op de HSV door de donatie van hardware
  • 2016: Bijdrage aan muziekinstrumenten
  • 2016: Bijdrage aan de bibliotheek van de school
  • 2015: Het Groene Schoolplein

Alle acties van school, OAC en andere betrokkenen zullen op elkaar worden afgestemd opdat er regie wordt gevoerd op de sponsoring voor de projecten en voorzieningen.

Hoe worden de doelen bepaald?

In de loop van een jaar kunnen goede nieuwe ideeën een plek krijgen in het programma, terwijl het ook zal voorkomen dat zaken later dan gepland ten uitvoer kunnen worden gebracht en doorschuiven naar het programma van het jaar daarop.

2HSV wil de doelen aan het begin van het schooljaar klaar hebben, zodat zij het aan de (nieuwe) ouders kan presenteren.

Dat betekent dat de stichting aan het eind van het voorafgaande schooljaar een ‘consultatieronde’ zal houden om de nieuwe doelen vast te kunnen stellen.

Zoals gezegd zullen de doelen nooit ‘in beton gegoten’ worden: voor goede en uitvoerbare nieuwe ideeën zal de stichting altijd een plek proberen te vinden. Ook hiervoor geldt: transparantie en verantwoording aan de donateurs (de ouders).

Ten slotte en wellicht ten overvloede: de stichting zal geen geld beschikbaar stellen voor zaken die volgens de wettelijke normen uit het schoolbudget betaald zouden moeten worden

Als het schoolbudget ontoereikend is voor noodzakelijke investeringen of voorzieningen, moet dat onderwerp van bespreking zijn tussen MR en directie en niet tussen de stichting en de directie.

Voorbeelden:

De herinrichting van het schoolplein, de directe aanleiding om de stichting op te richten, moest een groot succes worden. Zowel in de pauzes als na schooltijd moeten de kinderen kunnen spelen op het schoolplein. Een periodieke onderhoudsbeurt is daar bij onvermijdelijk.

Aanschaf diverse spelmaterialen voor de gymzaal en buiten zoals ballen en diverse speeltoestellen.

Vervanging van boeken, audio-, multimedia materiaal in de bibliotheken en aanschaf van tablets.

De aanschaf geschiedt in samenwerking met de Ouder Activiteiten Commissie (AOC) en Tussen Schoolse Opvang (TSO).

Share this page