Stichting

De stichting wil bijdragen aan de kwaliteit van de Haagsche School Vereeniging en van de bijbehorende schoolomgeving door middel van financiële steun aan projecten en voorzieningen voor school- en buurtkinderen.

Oprichting

De poging om een nieuw en duurzaam grasveld aan de Nassaulaan te realiseren heeft geleid tot het oprichten van de Haagse stichting Vrienden van Haagsche School Vereeniging (2HSV). Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de Stichting 2HSV operationeel.

In het voorjaar van 2013 is een bestuur van 4 leden samengesteld. Het team bestaat uit bestuur, ouders en leerkrachten van de HSV. Uiteraard is goed overleg met de Ouder Activiteiten Commissie (OAC) en de directie over de invulling en realisatie van projecten.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting vormen het team dat samen de activiteiten van de stichting bespreekt en ter hand neemt.

Het bestuur heeft de statuten van de stichting in 2013 opgesteld: het doel van de stichting is gedefinieerd en de spelregels voor communicatie en besluitvorming zijn bepaald. Daarmee is de basis gelegd voor de activiteiten die de stichting onderneemt.

KvK en Stukken

KvK Nummner: 58731318
KvK inschrijving
Statuten (nl en uk website)
Beleidsplan (20 nov 2013)

Rekening nummer

Haagse Vrienden van HSV
IBAN Rekening nummer: NL03ABNA0421876980

Share this page