Home

2HSV Nieuws

Het afgelopen jaar is er op school mede door de bijdrage van 2HSV een goede basis gelegd op het gebied van digitale leermiddelen met in het bijzonder programmeren.

Met de donatie van € 12.500 is de aanschaf van 27 Chromebooks mogelijk gemaakt. Daarnaast is er door 2HSV een resterend bedrag beschikbaar gesteld wat in overleg besteed is, en zal worden aan:

– Technisch Lego
– Osmo
– Brick R
– Extra Chromebooks.

Naast de investering in het materiaal heeft de school ook geïnvesteerd in menskracht en scholing op het gebied van ICT. De school en 2HSV erkennen nog wel een aantal verbeterpunten. De school is hard bezig om ervoor te zorgen dat programmeren een succes wordt en een standaard onderdeel wordt van het curriculum. 2HSV blijft door het organiseren van diverse activiteiten gedurende het schooljaar de initiatieven ondersteunen die doorontwikkeling van programmeren binnen HSV mede mogelijk maken. We zijn trots op waar we nu al staan en danken jullie hartelijk voor alle bijdragen die dit succes mogelijk maken.